rendhagyo.matek@gmail.com

I. kötet

I. kötetIde kattintva beleolvashatsz, vagy akár le is töltheted egy részét.

 

 A könyv legolcsóbb elérhetősége:

http://undergroundbolt.hu/konyv/szakkonyv/rendhagyo-matek

 

 

Sajnos a szerkesztés során becsúszott egy zavaró hiba: a 88. oldalon a táblázat fehér sorának utolsó sorában szorzásjel került az osztásjel helyett az azonosság bal oldalára. A 2014. decemberében előállított könyvekben már javítva van a hiba. 

 

Pontosításra szorul a "metszet" halmazművelet definíciója is (14. oldal). A könyvben szereplő ( ... egy olyan halmaz ..., amelynek elemei valamennyi, a műveletben részt vevő halmaznak eleme) nem követeli meg, hogy minden közös elemet tartalmazzon a metszet. Ezért helyesen pl. így szólhat a definíció:

"Két (vagy több) halmaz „szorzatán” a közös részüket, egy olyan halmazt értünk, amelynek pontosan azok az elemei, amelyek valamennyi, a műveletben részt vevő halmaznak elemei." A 2015. január 25. után előállított könyvekben már javítva van a hiba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sorozat első kötetének tartalomjegyzéke:

 

Előszó

A számok világa és a halmazok

Halmazműveletek

Matematikai műveletek

Műveletek prioritása (elsőbbsége)

Az alapműveletek tulajdonságai

Számtani‑ és mértani közép

Számolás törtekkel

Törtek összeadása, kivonása

Törtek szorzása, osztása

Törtek hatványozása

A kerekítés szabályai

Hatványozás, gyökvonás

A hatványozás és gyökvonás azonosságai

Számok normálalakja

Azonosságok

Szorzattá alakítás

Oszthatóság

Az oszthatóság alapvető tulajdonságai

Oszthatósági szabályok

Számrendszerek

A logaritmus

A logaritmus azonosságai

Azok az érdekes számok …

Matematikai játékok

Idegen szavak gyűjteménye