rendhagyo.matek@gmail.com

II. kötet

II. kötetIde kattintva beleolvashatsz, vagy akár le is töltheted egy részét.

 

 

 A könyv legolcsóbb elérhetősége:

http://undergroundbolt.hu/konyv/szakkonyv/rendhagyo-matek II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A II. kötet tartalomjegyzéke:

Előszó

Függvények

A derékszögű koordináta-rendszer

Egy függvény megadásának módjai

Függvény megadása táblázattal

Függvény megadása képlettel

Függvény megadása utasítással

Függvény megadása grafikonnal

Függvények ábrázolása transzformációval

Műveletek függvényekkel

A számfüggvények jellemzéséhez szükséges fogalmak

Értelmezési tartomány, értékkészlet

Tengelymetszetek

Zérushely (vagy nullhely)

Szélsőérték

Korlátosság

Monotonitás (a függvény menete)

Paritás

Periodicitás

Konvexitás, inflexiós pont

Aszimptota

Inverz függvény

Folytonosság

Az alapfüggvények

Lineáris függvények

Abszolútérték függvények

Hatványfüggvények, polinomfüggvények

Elsőfokú törtfüggvények

Gyökfüggvények

Exponenciális függvények

Logaritmus függvények

Egészrész függvény

Törtrész függvény

Szignumfüggvény (előjelfüggvény)

Egyenletek, egyenletrendszerek

Elsőfokú (lineáris) egyismeretlenes egyenletek

Paraméteres egyenletek

Diofantoszi (diofantikus) egyenletek

Abszolútértékes egyenletek

Másodfokú(ra visszavezethető magasabb fokú) egyenletek

Gyökös egyenletek

Exponenciális egyenletek

Logaritmusos egyenletek

Egyenletrendszerek

„Ügyesen” megoldható feladatok

Szöveges feladatok

Számok, számjegyek

Életkorral, évszámokkal kapcsolatos feladatok

Arányossági feladatok

Százalékszámítás

Oldjuk meg visszafelé

Mozgásos feladatok

Keveréses feladatok

Együttes munkavégzés

Órás feladatok

Átlagszámítás

Geometriai jellegű feladatok

Egyenlőtlenségek

Elsőfokú egyenlőtlenségek

Abszolútértékes egyenlőtlenségek

Másodfokú(ra visszavezethető) egyenlőtlenségek

Négyzetgyökös egyenlőtlenségek

Exponenciális és logaritmusos egyenlőtlenségek

Kétismeretlenes egyenlőtlenségek

Tört- és egészrészes egyenletek

Nevezetes és érdekes egyenlőtlenségek

Idegen szavak gyűjteménye